דרוג נהגים

.המערכת מאפשרת למי שרוצה לדרג בציון 1-10 כל נהג שמסר את השליחות

.זה יאפשר לבחור את השליח כאשר הלקוח יבחר שליח מבין המוצעים לו ע”י המערכת

.ברור ששליח אחד לא יוכל לבצע מספר שליחויות באותו עיתוי ואז הלקוח יבחר את השליח הפנוי בעל הדרוג הגבוה ביותר באותה עת

הדרוג יהווה תמריץ לשליחים לבצע שליחות, במהירות ובאדיבות, תוך נהיגה בזהירות
.ובטיחות